Hodowla Gołębi Pocztowych - hod.Kotarski Mariusz+Kamil * Oddział PZHGP 0146 Pyskowice *
  Gołębie Lotniki
 

                
Niebieski pstry - DV-0030-10- 1515 - org. Christian Moritz ( Vercammen x D&L van Dyck x Vendenabeele )

 - sezon 2011 Roczny - 8 konk.                    
28 Roczny Lotnik Oddziału
 - sezon 2012 - 12 konk. - 5097,98 kkm              
 21 Lotnik Oddziału
                  
Kat.A - 35,25 coef.     Kat.B - 13,74 coef.
                   Kat.C - 31,53 coef.     Kat.H - 44,17 coef.
             
Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
                  Kat. H - 44,17 coef. - Wystawa Rejonowa
 - sezon 2013 - 10 konk. - 4494,59 kkm              
  
                  
Kat.A - 115,31 coef.    Kat.B - 56,13 coef.
                   Kat.C - 120,21 coef.      
             
Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
                  Kat. B - 56,09 coef. - Wystawa Rejonowa
            Wystawa Okręgu Katowice 2013
  6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. B - 56,09 coef.
- sezon 2014 -  9 konk. - 3494,91 kkm           
- sezon 2015 -  8 konk. - 3345,23 kkm            
 
  
 
1°/  2611    Luckau        383 km
  1°/    695    Luckau        383 km
  1°/    558    Luckau        383 km
  1°/   427    Helmstedt    575 km
  1°/   360    Helmstedt    575 km
  2°/ 1898    Luckau        383 km
  2°/ 1811    Helmstedt   575 km
  2°/ 1062    Proszków    138 km
  2°/  575     Luckau        383 km
  4°/  284     SULINGEN  730 km
  4°/  456     Helmstedt    575 km   

  4°/ 2196    Luckau        383 km
  6°/  826     Gubin          325 km  

  6°/   614    Luckau        383 km
  7°/   471    Luckau        383 km
  8°/   813    Środa Śl.     174 km
  8°/  124     SULINGEN  730 km
  9°/   936    Głogów        231 km
14°/   433    Kostrzyń     372 km
17°/ 3089    Środa Śl.     174 km
19°/ 1351    SULINGEN  730 km
22°/ 1344    Helmstedt   575 km
27°/ 2520    Luckau        383 km
30°/ 1753    Luckau        383 km 

            
         
                      
                              
                                                      
Nakrapiany - PL-0146-10-4140- z linii Czenczek-Worzała ,, Bomber ,,

Syn Nakrapianego pstrego -PL-0166-05-8006 -
Prawnuk złotego medalisty w kategorii  ” A ” na Olimpiadzie - Lievin 2003  ( Francja )   
Niebieskiego  - PL -0163-99-18485-  ” BOMBER ” -
                        9 x 1 konkurs w Oddziale Zabrze
                        6 x 1 konkurs w rejonie
                        2 x 1 konkurs w Okręgu Katowice
 
- sezon 2010 - loty młode - 5/4konk.                 39 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2011 - Roczny - 7/6 konk. -                  
43 Roczny Lotnik Oddziału
- sezon 2014 - 11 konk. - 4418,76 kkm            

- sezon 2015 -   8 konk. - 3522,18 kkm            

  8°/    432    Luckau    - 383 km
10°/  1130    Luckau    - 383 km
29°/  3125    Duben     - 380 km

                        

Nakrapiany - DV-0030-11-295- 
org. Christian Moritz (Stellermann x Taveirne - Rigole)

- sezon 2013 - 8 konk. - 3005,03 kkm
- sezon 2014 - 8 konk. - 4055,80 kkm     
3 x BOCKEL - 730 KM        
- sezon 2015 - 9 konk. - 4139,24 kkm                       

   1°/ 1054  Wrocław           - 138 km 
   1°/   941  Luckau             - 383 km 
   2°/ 3850  Wrocław           - 138 km 
   2°/   598  Luckau             - 383 km 
   3°/ 1062  Proszków         - 140 km 

   5°/   336  SULINGEN       - 730 km
  
6°/ 3541  Luckau             - 383 km 
   9°/ 2217  Luckau             - 383 km 
   9°/  763  Gubin                - 325 km 
   9°/  401  SULINGEN        - 730 km 
   9°/  187  SULINGEN        - 730 km   
10°/ 1014  Żagań                - 269 km 
10°/   702  Luckau              - 383 km 

12°/ 1212  SULINGEN        - 730 km 
27°/ 1338  SULINGEN        - 730 km 

   
                        
                                         
                                                                   
Niebieski - PL-OL-11-200562- z linii  Janssen/Grondelaers

                                       Lotnik ze składu 19 
                                      Przodownika Polski
                                          
Kat. B - 2014

Syn Niebieskiego  - DV-07718-10-15-  Janssen / Grondelaers  ( zdjęcie - rozpłód 1/0 )
Prawnuk złotego medalisty w kategorii  ” A ” na Olimpiadzie - Lievin 2003  ( Francja )   
Niebieskiego  - PL -0163-99-18485-  ” BOMBER ” -
                        9 x 1 konkurs w Oddziale Zabrze
                        6 x 1 konkurs w rejonie
                        2 x 1 konkurs w Okręgu Katowice


- sezon 2013 - 11 konk. - 4005,34 kkm
- sezon 2014 - 14 konk. - 6377,77 kkm            Najlepszy Lotnik Oddziału      
                         3 x BOCKEL - 730 KM              
        II Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                    2014 - Kat. ,,H,, 

           Wystawa Okręgu Katowice 2014
  4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. H - 38,76 coef.
           Wystawa Okręgu Katowice 2015
         6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. B

   1°/ 1586  Luckau          - 383 km   
   1°/   417  Luckau          - 383 km   
   2°/ 1835  Luckau          - 383 km 
  
   2°/   468  Luckau          - 383 km
   3°/ 1056  Magdeburg   - 540 km    
   3°/   289  Magdeburg   - 540 km   

   3°/   487  Helmstedt     - 575 km   
   4°/   695  Luckau          - 383 km 
   5°/   703  Magdeburg   - 540 km   
   6°/   702  Luckau          - 383 km 
   6°/   677  Gubin            - 325 km   
   8°/ 2547  Gubin            - 325 km 
 10°/ 1002  Proszków      - 138 km   
 10°/   795  Magdeburg   - 540 km 
 11°/ 2611  Luckau          - 383 km    

                     
                       
                                                                           
Nakrapiany - PL- 0146-12-1304 -  z linii Czenczek-Worzała x Randags Laurent & Frans

Syn Nakrapianego -PL-0146-10-4140 -                    ( zdjęcie - G. Lotniki  )
- sezon 2010 - loty młode - 5/4konk.           39 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2011 - Roczny - 7/6 konk. -             43 Roczny Lotnik Oddziału
Wnuk Nakrapianego pstrego -PL-0146-08-1800 -        ( zdjęcie - rozpłód 1/0 )
Prawnuk złotego medalisty w kategorii ” A ” na Olimpiadzie - Lievin 2003 ( Francja )
Niebieskiego - PL -0163-99-18485- ” BOMBER ” -
9 x 1 konkurs w Oddziale Zabrze
6 x 1 konkurs w rejonie
2 x 1 konkurs w Okręgu Katowice
Syn Niebieskiej -BELG-04-5136217-     ( zdjęcie - rozpłód 0/1 )


- sezon 2012 - loty młode - 5/4 konk.         91 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2014 - 11 konk. - 4263,35 kkm            

- sezon 2015 - 12 konk. - 5367,37 kkm        4 Lotnik Oddziału

      Wystawa Okręgu Katowice 2015
 Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A
   
            
 8 AS POLSKI Kat.A - 2015

  1°/   886 - Helmstedt     - 575 km
  1°/   291 - Helmstedt     - 575 km
  2°/ 1056 - Magdeburg   - 540 km
  2°/ 1041 - Oława            - 110 km
  2°/   289 - Magdeburg   - 540 km
  3°/   496 - Ścinawa        - 194 km
  4°/   976 - Żagań            - 269 km
  4°/   922 - Luckau Ost   - 383 km
  5°/ 3661 - Żagań            - 269 km
  5°/ 1021 - Proszków      - 140 km
  5°/   487 - Helmstedt     - 575 km
  5°/   417 - Luckau          - 383 km  
  7°/ 1586 - Luckau          - 383 km  
  7°/   468 - Luckau          - 383 km
  8°/   795 - Magdeburg   - 540 km
10°/ 3947 - Proszków      - 140 km
10°/ 1727 - Ścinawa        - 194 km
10°/   792 - Luckau          - 383 km   


                        

                       

                      

Niebieski  - PL-0146-12-1241-      Janssen / Heffels

Syn Nakrapianej - PL-0146-07-4496 -  z linii Janssen ( zdjęcie - rozpłód 0-1)
 - sezon 2007 - loty młode 5/5 konk.                    21 Młody Lotnik Oddziału

- sezon 2013 - 11 konk. - 4539,89 kkm.          2 Roczny Lotnik Oddziału
          Kat. G - 77,20 coef.                                1 Roczny Lotnik Sekcji
- sezon 2014 - 12 konk. - 5727,63 kkm              14 Lotnik Oddziału
                         3 x BOCKEL - 730 KM        
       Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                       2014 - Wyczyn za 2 lata. 
            Wystawa Okręgu Katowice 2014
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.

- sezon 2015 - 11 konk. - 5096,01 kkm             
15 Lotnik Oddziału

            Wystawa Okręgu Katowice 2015
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.

  2°/1002  Proszków     - 138 km
  2°/  456  Helmstedt     - 575 km
  3°/2957  Luckau          - 383 km
  3°/  792  Luckau          - 383 km
  4°/  489  Głogów          - 231 km
  4°/  187  SULINGEN    - 730 km
  5°/  700  SULINGEN    - 730 km
  5°/  593  Helmstedt     - 575 km
  6°/1392  Helmstedt     - 575 km
  9°/  188  BOCKEL       - 730 km
10°/  401  SULINGEN    - 730 km
31°/1338  SULINGEN    - 730 km

                      
                       
Płowy - PL-0146-12-1278-  z linii Janssen x Vandenabeele - Grondelaers

                                           Lotnik ze składu 19 
                                           Przodownika Polski
                                                 
Kat. B - 2014

Syn Niebieskiego DV-0156-08-431-
- sezon 2008 -   loty młode - 4/4 konk.
- sezon 2011 -  12 konk. - 4907,64 kkm    16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 -  12 konk. - 4660,98 kkm    55 Lotnik Oddziału 
  Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef. 
4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 40,110 coef.
- sezon 2013 - 11 konk. - 4633,40 kkm            

8 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.A 129,186 coef.
1°,1°,1°,1°,2°,2°, 3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°,5°............

Syn Płowej  -PL-0146-10-4010-                ( zdjęcie - rozpłód 0/1 )
Wnuk Nakrapianej -PL-0146-07-100-      ( zdjęcie -rozpłód 0/1 )  
 - sezon 2007 - loty młode 5/5 konk.      13 Młody Lotnik Oddziału
Prawnuk Nakrapianego ,, Mazanego ,, - PL-0146-00-1419 -
Wnuk Czerwonego - DV-0030-09-1191 -       
 - sezon 2012 - 12 konk. - 5097,98 kkm          30 Lotnik Oddziału
Prawnuk Niebieskiego - DV-01553-08-2057- ( Vandenabeele - Grondelaers )
prawnuk ,, Asterixa ,,- Olympiavogel - 1°,1°,1°,1°,1°,1°,2°,2°,5° ( zakł.- rozpłód 1-0 )
,, Tornado ,, ,, Ass ,, ,, King ,, ,, Schleppi ,,


- sezon 2012 -  loty młode - 5/4 konk.          168 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2014 - 10 konk. - 3782,11 kkm
- sezon 2015 -   8 konk. - 3248,70 kkm
- sezon 2016 -   8 konk. - 2136,09 kkm

 1°/   936     Głogów              - 231 km
 3°/ 2533     Głogów              - 231 km
 4°/   677     Gubin                 - 325 km
 5°/ 2547     Gubin                 - 325 km
 5°/   124     SULINGEN         - 730 km
 6°/   703     Magdeburg        - 540 km
 9°/   431     Sulechów           - 283 km

                      


Niebieski  - PL-0146-12-5026 -  ( Engels-Vandenabeele ) Bijter 6x1 konkurs - Peggy
e / Heffels
                                    
Lotnik ze składu 19 
                                   Przodownika Polski
                                       
Kat. B - 2014

Syn Nakrapianego  PL-0146-10-2877 -
- sezon 2012  - 10 konk.  - 4043,54 kkm   
- sezon 2013  -   9 konk.  - 3232,54 kkm


Wnuk Niebieskiego -DV-0030-07-609- 5 Lotnik Okr. Katowice 2010 - Kat. B - 773,89 pkt SW
- sezon 2007 - loty młode - 3/2 konk.                           ( zdjęcie  - G. Historia )
- sezon 2008 - Roczny - 6/6 konk. -1851,67 kkm
- sezon 2009 -  9 konk. - 3035,04 kkm
- sezon 2010 - 10 konk. - 4226,70 kkm
- sezon 2011 - 12 konk. - 5152,08 kkm            16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 13 konk. - 5236,79 kkm            22 Lotnik Oddziału
- sezon 2013 - 11 konk. - 4690,94 kkm 
Syn Niebieskiej  -PL- 0000 -                ( zdjęcie - rozpłód 0/1 )

Sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm            5 Roczny Lotnik Oddziału
                                                                         3  Roczny Lotnik Sekcji


              Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
                               Kat. G - 32,64 coef.  
            Wystawa Okręgu Katowice 2013
   5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.

Sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm            42  Lotnik Oddziału
     Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                         2014 - Kat. ,,A,,

           Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef.

     17  AS POLSKI   Kategoria A 
             Wystawa Okręgu Katowice 2015
         
6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D  

  1°/1056     Magdeburg   - 540 km
  1°/  593     Helmstedt     - 575 km
  1°/  289     Magdeburg   - 540 km
  2°/2547     Gubin            - 325 km
  2°/  976     Żagań            - 269 km
  2°/  677     Gubin            - 325 km
  3°/3661     Żagań            - 269 km
  3°/  936     Głogów         - 231 km
  3°/  826     Gubin            - 325 km

  3°/  751     Głogów         - 231 km
  3°/  695     Luckau          - 383 km
  4°/1106     Wrocław        - 140 km
  4°/1081     Oława            - 115 km
  4°/  644     Magdeburg   - 540 km
  4°/  468     Luckau          - 383 km
  5°/2611     Luckau          - 383 km
  5°/1835     Luckau          - 383 km
  5°/  792     Luckau          - 383 km
  6°/  996     Proszków      - 138 km
10°/2533     Głogów          - 231 km  
10°/3338     Głogów          - 231 km

                             


                      
                    

Niebieski - PL-0146-12-1333-   z linii  Vandenabeele x Czenczek-Worzała ,, Bomber ,,

Wnuk Niebieskiego -DV- 0000 -         ( zdjęcie - rozpłód 1-0 )
- sezon 2011 - 12 konk. - 4907,64 kkm         16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 12 konk. - 4660,98 kkm         55 Lotnik Oddziału
                   Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef.
Prawnuk złotego medalisty w kategorii  ” A ” na Olimpiadzie - Lievin 2003  ( Francja )   
Niebieskiego  - PL -0163-99-18485-  ” BOMBER ” -
                        9 x 1 konkurs w Oddziale Zabrze
                        6 x 1 konkurs w rejonie
                        2 x 1 konkurs w Okręgu Katowice


- sezon 2014 - 13 konk. - 6202,93 kkm            4 Lotnik Oddziału
                         3 x BOCKEL - 730 KM  
- sezon 2015 -   9 konk. - 3520,06 kkm
 
  2°/  787   Magdeburg  - 540 km

 
 2°/  252   BOCKEL      - 730 km
  3°/  188   BOCKEL      - 730 km
  5°/  289   Magdeburg  - 540 km
  6°/  468   Luckau         - 383 km
  7°/1835   Luckau         - 383 km
  8°/  919   BOCKEL      - 730 km
  8°/  902   BOCKEL      - 730 km
10°/  703   Magdeburg  - 540 km
         

                      
                                    
Niebieski - PL- 0146-12-1280 -   z linii  Gołąbek ,,Mały Siwek 551,, x Janssen

Syn Niebieskiego - PL- 0000 -      ( zdjęcie - G. Lotniki )  
- sezon 2011 -    8 konk. - 3522,02 kkm 
- sezon 2012 -  12 konk. - 4853,55 kkm       48 Lotnik Oddziału
- sezon 2013 -  13 konk. - 5096,51 kkm      - sezon 2014 - 11 konk. - 4502,78 kkm            

4°/ 413   BOCKEL    - 730 km

  
                       

Niebieski - PL- 0231-12-10190-   Org. Gerhard Heffels 

                                   Lotnik ze składu 19 
                                   Przodownika Polski
                                       
Kat. B - 2014

- sezon 2013 -   8 konk. - 2658,20 kkm       18 Roczny Lotnik Oddziału
- sezon 2014 - 11 konk. - 4811,88 kkm            54 Lotnik Oddziału                                

   6°/  487   Helmstedt      - 575 km
   7°/  703   Magdeburg    - 540 km
   7°/  677   Gubin             - 325 km
   9°/  804   Głogów          - 231 km
   9°/  795   Magdeburg    - 540 km
 10°/  695   Luckau           - 383 km

   
                     

Niebieski - PL- 0146-12-5002 -   z linii Randags x Janssen 

Syn Niebieskiego - DV-06544-07-427-  Org. Randags Laurent & Frans  ( zdjęcie - rozpłód 1/0 )
Prawnuk  B-98-6165012- ,,SPEDEDY GIRL ,,  beste jonge duif Belgie vloog 4*1 ste pr en 2* 2 de
Syn Szpakowatej -PL- 0000 -
Wnuk Nakrapianego - PL- 00000 - z linii Janssen    ( zdjęcie - G. Historia )
-sezon 2004 - 11 konk. - 4303,81 kkm
-sezon 2005 - 8 konk. - 3552,79 kkm
-sezon 2006 - 13 konk. - 5001,02 kkm
-sezon 2007 - 13 konk. - 5160,62 kkm    III Lotnik Sekcji ,  V Lotnik Oddziału
-sezon 2008 - 13 konk. - 6046,46 kkm

-sezon 2010 - 9 konk. - 4115,69 kkm
Prawnuk  Nakrapianego ,, Mazanego ,, - PL-0146-00-1419-  

- sezon 2012 - loty młode - 5/4  konk. 
- sezon 2014 - 12 konk. - 5142,12 kkm            44 Lotnik Oddziału  

 
                      Niebieski pstry - PL-0146-12-1254-   z linii Gołąbek ,,Mały Siwek 551,, x  Paul Huls


Syn Niebieskiego PL- 0000 -                 ( zdjęcie - G.Historia )
- sezon 2011 -   9 konk. - 3520,11 kkm
- sezon 2012 - 13 konk. - 5584,44 kkm           12 Lotnik Oddziału
- sezon 2013 - 14 konk. - 5637,12 kkm             8 Lotnik Oddziału

Wnuk Niebieskiego - PL- 0000 -                        ( zdjęcie - G.Historia )
 - sezon 2006 - loty młode - 5/4 konk.
- sezon 2008 - 9 konk. - 3092,83 kkm
- sezon 2009 - 9 konk. - 3087,66 kkm
- sezon 2010 - 9 konk. - 3819,08 kkm
- sezon 2011 -12 konk. - 5600,52 kkm           11 Lotnik Oddziału
Syn Nakrapianej - BELG- 0000 - Org. Paul Huls   ( Flor Vervoort )


- sezon 2014 - 12 konk. - 5020,42 kkm            
45 Lotnik Oddziału  
  

                     

Nakrapiany - PL- 0146-13-876-   z linii Vandenabeele x  Kroger ( Kleine Dirk x Eurostar ) 


Syn Nakrapianego DV- 0000 -   
Wnuk DV-02884-08-381-  Syn ,, Kleine Dirk ,, x córka  ,, Eurostar ,,
Wnuk DV-09581-09-739-  Syn ,, Kleine Dirk ,, x córka ,, Kleine Dirk ,,
 
Wnuk Niebieskiego DV- 0000 -   ( zdjęcie - rozpłód 1-0 )
- sezon 2008 -   loty młode - 4/4 konk.
- sezon 2011 -  12 konk. - 4907,64 kkm    16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 -  12 konk. - 4660,98 kkm    55 Lotnik Oddziału 
  Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef. 
4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 40,110 coef.
- sezon 2013 - 11 konk. - 4633,40 kkm            

8 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.A 129,186 coef.
1°,1°,1°,1°,2°,2°, 3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°,5°............
 
- sezon 2014 - 10 konk. - 3938,28 kkm     7 Roczny Lotnik Oddziału  
     Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                       2014 - Kat. ,,G,,

          Wystawa Okręgu Katowice 2014
4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 45,21 coef.


  3°/  453   Gubin         - 325 km
  4°/  487   Helmstedt  - 575 km
  5°/  468   Luckau       - 383 km
  6°/1835   Luckau       - 383 km               
  6°/  593   Helmstedt  - 575 km
 

                      


Niebieski - PL- 0146-14-414 -   z linii Janssen x Vandenabeele  

Syn Niebieskiego DV- 0000 -      
- sezon 2010 - loty młode - 5/5 konk.   3 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 12 konk. - 5211,86 kkm        24 Lotnik Oddziału
        Kat.A - 33,13 coef.     Kat.B - 44,91 coef.
         Kat.C - 52,55 coef.    Kat.H - 77,58 coef.
             Wystawa Okręgu Katowice 2012 
     2 Nagroda Standard Klasa Wyczyn - 91,75 pkt.
- sezon 2013 - 12 konk. - 4928,81 kkm      

        Kat.A - 69,43 coef.    Kat.B - 20,41 coef.
        Kat.C -   4,43 coef.    Kat.H - 47,00 coef.
            Wystawa Okręgu Katowice 2013
     4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 56,187 coef.
           rezerwa na wystawę ogólnopolską 
                        Sosnowiec 2014

 Wnuk Niebieskiego DV- 0000 -      ( zdjęcie - rozpłód 1-0 )
- sezon 2008 -   loty młode - 4/4 konk.
- sezon 2011 -  12 konk. - 4907,64 kkm    16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 -  12 konk. - 4660,98 kkm    55 Lotnik Oddziału 
  Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef. 
4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 40,110 coef.
- sezon 2013 - 11 konk. - 4633,40 kkm            

8 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.A 129,186 coef.
1°,1°,1°,1°,2°,2°, 3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°,5°............


 - sezon 2014 - loty młode - 5/4  konk.     96 Młody Lotnik Oddziału
                Kat. F - 132,09 coef.

                     

Niebieski - PL-0146-14-443-  z linii Moritz ( Janssen J.Bond ) x R.Custers ( Jutta Freddy )

Syn Niebieskiego DV- 0000 -      ( zdjęcie - G.Lotniki )
- sezon 2010 - loty młode - 5/5 konk.          10 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2012 -   8 konk. - 2925,56 kkm
- sezon 2013 - 10 konk. - 3560,53 kkm     

- sezon 2014 - 10 konk. - 4243,93 kkm   
         

                                       

Niebieski - DV-0030-14-1124- z linii P.Huls Flor Vervoort,, De Wondere Flor/Elske ,,
                             

Syn Nakrapianego   -BELG-07-5100786-     ( zdjęcie - rozpłód 1/0 )
Prawnuk B-96-6210894- ,, De Wondere Flor,, 100% Flor Vervoort
Prawnuk B-95-6641034- ,,Dochter Topkweker ,, Flor Vervoort
Prawnuk B-00-2144226- ,, Boris ,, - 1 International Marseille 20 721 p.
Prawnuk B-97-2145079- Dochter ,,Tony ,, moeder , Zorby ,
Syn Niebieskiej  -DV-07718-10-17-               ( zdjęcie - rozpłód 0/1 )
   

 - sezon 2014 - loty młode - 5/5  konk.     4 Młody Lotnik Oddziału
                Kat. F - 75,94 coef.
- sezon 2015 - 6 konk                            36 Roczny Lotnik Oddziału
           2 Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                2014 - Kat. ,,G,, - 99,93 coef.


  1°/  976 - Żagań             - 269 km
  2°/3661 - Żagań             - 269 km
  2°/1586 - Luckau           - 383 km
  2°/  417 - Luckau          - 383 km
  3°/  996 - Proszków      - 138 km
  5°/  616 - Głogów          - 231 km
  6°/  644 - Magdeburg    - 540 km
 
8°/3358 - Proszków      - 138 km
  
                      


 Nakrapiany pstry - PL-0146-12-501-  z linii  Janssen/Engels-Vandenabeele x G. Prange

Syn Niebieskiego -PL-0146-12-4999 - 
        ( zdjęcie - rozpłód 1/0 )
Wnuk Niebieskiego DV-0156-08-431-        ( zdjęcie - rozpłód 1-0 )
- sezon 2008 -   loty młode - 4/4 konk.
- sezon 2011 -  12 konk. - 4907,64 kkm    16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 -  12 konk. - 4660,98 kkm    55 Lotnik Oddziału 
  Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef. 
4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 40,110 coef.
- sezon 2013 - 11 konk. - 4633,40 kkm            

8 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.A 129,186 coef.
1°,1°,1°,1°,2°,2°, 3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°,5°............

Syn Nakrapianej pstrej -DV- 0000 - org. G. Prange  (zdjęcie - rozpłód 0/1 )

- sezon 2014 - loty młode - 5/4  konk.    50 Młody Lotnik Oddziału
                Kat. F - 117,03 coef.

3°/  616 - Głogów
8°/2140 - Głogów 

                    

                                        
Niebieski pstry - PL-0146-14-468- z linii P. Huls Flor Vervoort,, De Wondere Flor ,,
                                          
Wnuk Nakrapianego   -BELG- 0000 -            ( zdjęcie - rozpłód 1/0 )
Prawnuk B-96-6210894- ,, De Wondere Flor,, 100% Flor Vervoort
Prawnuk B-95-6641034- ,,Dochter Topkweker ,, Flor Vervoort
Prawnuk B-00-2144226- ,, Boris ,, - 1 International Marseille 20 721 p.
Prawnuk B-97-2145079- Dochter ,,Tony ,, moeder , Zorby ,
Wnuk Niebieskiej  -DV- 00000 -                     ( zdjęcie - rozpłód 0/1 )
Syn Nakrapianej pstrej - DV- 0000 -          ( zdjęcie - rozpłód 0/1 )

- sezon 2014 - loty młode - 5/3 konk.         
         
  9°/  616 - Głogów 

 
                   

Niebieski pstry - PL-0146-14-530-   z linii Randags x F.Vervort ,, Fieneke 5000 ,,

Wnuk Niebieskiego - DV-06544-07-427-  Org. Randags Laurent & Frans  ( zdjęcie - G. Historia )
Prawnuk  B-98-6165012- ,,SPEDEDY GIRL ,,  beste jonge duif Belgie vloog 4*1 ste pr en 2* 2 de
Wnuk Niebieskiej pstrej -PL- 0000 - z linii F. Vervort ,, Fieneke 5000 ,,

- sezon 2014 - loty młode - 5/4 konk.        114 Młody Lotnik Oddziału  

                       

Niebieski pstry - PL- xxxx- z linii Moritz ( Stelermann x Taveirne-Rigole )
 x Vandenabeele x
F. Vervort ,, Fieneke 5000 ,,

Wnuk Nakrapianego pstrego -DV- 0000 - org.Moritz ( Stelermann x Taveirne-Rigole )
- sezon 2010 - loty młode - 5/5 konk.         8 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 12 konk. - 4967,38 kkm    40 Lotnik Oddziału     Kat.B - 39,72 coef.
- sezon 2013 - 13 konk. - 5312,05 kkm     
 
Prawnuk Niebieskiego DV- 0000 -         ( zdjęcie - rozpłód 1-0 )
- sezon 2008 -   loty młode - 4/4 konk.
- sezon 2011 -  12 konk. - 4907,64 kkm    16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 -  12 konk. - 4660,98 kkm    55 Lotnik Oddziału 
  Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef. 
4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 40,110 coef.
- sezon 2013 - 11 konk. - 4633,40 kkm            

8 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.A 129,186 coef.
1°,1°,1°,1°,2°,2°, 3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°,5°............

Wnuk Niebieskiej pstrej -PL- 0000 - z linii F. Vervort ,, Fieneke 5000 ,,

                   

Niebieski pstry - PL-0146-14-5777-   z linii Janssen x Vandenabeele x F.Vervort ,,Fieneke 5000,,

Syn Niebieskiego DV- 0000 -   ( zdjęcie - rozpłód 1-0 )
- sezon 2008 -   loty młode - 4/4 konk.
- sezon 2011 -  12 konk. - 4907,64 kkm    16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 -  12 konk. - 4660,98 kkm    55 Lotnik Oddziału 
  Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef. 
4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 40,110 coef.
- sezon 2013 - 11 konk. - 4633,40 kkm            

8 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.A 129,186 coef.
1°,1°,1°,1°,2°,2°, 3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°,5°............


                     

Niebieski pstry - PL-0146-14-432-   z linii Janssen x Aarden x G. Meuer ,, Rocky ,,

              
                     

                         
 


 
  Liczba wejść 120456 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=