Hodowla Gołębi Pocztowych - hod.Kotarski Mariusz+Kamil * Oddział PZHGP 0146 Pyskowice *
  Wyniki
 

  Najważniejsze osiągnięcia hodowli     

1.Część pucharów

                


2.cd zdobytych nagród                


3.cd zdobytych nagród   


                


4. cd zdobytych nagród


                


5. cd zdobytych nagród


                 


6. cd zdobytych nagród Mistrzostwa Okręgu Katowice 2011-2013


                


Sezon   Lotowy   Uzyskane wyniki                                                                                                       
       2014  
Loty stare Mistrzostwo Polski GMP -  30 przodownik   2461,87 pkt.
  Mistrzostwo Polski Kat.B -  19 przodownik   167,30 coef 
  17 As Polski Kat. A - Wystawa Ogólnopolska Kielce 2015 
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, -   1 Przodownik - Kategoria B
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, -   4 Przodownik - GMP
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 21 Przodownik - Kategoria Młode
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 22 Przodownik - Kategoria M
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 24 Przodownik - Kategoria D
  10 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Tradycyjne
   1 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Kat. B
   17 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Kat. D
   17 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Kat. M
   13 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Młode
  3 Przodownik Okręgu Katowice - GMP
      1 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport A
      2 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport za 2 lata 
      2 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport Wyczyn
      4 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport G
      4 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport H
     10 i 12 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Standard Olimpijski
     Mistrz Rejonu Ziemii Gliwickiej / 4 Oddziały /
    II V-ce Mistrz Rejonu Ziemii Gliwickiej Loty Dalekodystansowe / 4 Oddziały /
     I V-ce Mistrz Oddziału - 50/7
   Mistrz Oddziału - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Oddziału - 10 z całości
   1,4,6,8,12....... Lotnik Oddziału 0146-Pyskowice
   Mistrz Sekcji - 50/7
   Mistrz Sekcji - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Sekcji - 10 z całości
  1,2,3,4,6,9 .....Lotnik Sekcji
Loty młode  2 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej / 4 Oddziały /
     I V-ce Mistrz Oddziału - 40/5
   Mistrz Oddziału - 20/12 / Typowane /
    I V-ce Mistrz Oddziału - 10 z całości
   Mistrz Sekcji - 50/7
   Mistrz Sekcji - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Sekcji - 10 z całości 
  1,2,4,6......Lotnik Sekcji
  Mistrzostwo Wystawy Oddziałowej - Wieszowa 2014
   1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3.......
konkursy w sekcji i oddziale w sezonie 2014
        2013  
Loty stare  Mistrz Sekcji - 50/7
   Mistrz Sekcji - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Sekcji - 10 z całości
   Mistrz Oddziału - 50/7
   Mistrz Oddziału - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Oddziału - 10 z całości
  6 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej / 4 Oddziały /
  4 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej Loty Dalekodystansowe / 4 Oddziały /
  3 Lotnik Rejonu Ziemii Gliwickiej
  Kat. A - 485,96 coef.                
  Kat. C - 218,04 coef.                
  Kat. M - 119,04 coef.                
  Kat. D - 1225,47 coef.               
      5 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Tradycyjne
    18 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria A
    47 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria C
    17 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria D
      7 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria M
    13 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria GMP
      3 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Standard Olimpijski
      6 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport B
      4 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport D
      5 Lotnik Okręgu Katowice - Klasa Sport G
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 33 Przodownik - Kategoria A
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 27 Przodownik - Kategoria D
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 23 Przodownik - Kategoria M
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 23 Przodownik - Kategoria GMP
  Mistrzostwo Polski GMP -  99 przodownik   1401,92 pkt.
  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3....
konkursy w sekcji i w oddziale  w sezonie 2013 
        2012  
 Loty stare  Mistrz Sekcji - 50/7
   I v-ce Mistrz Sekcji - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Sekcji - 10 z całości
   Mistrz Oddziału - 50/7
   II v-ce Mistrz Oddziału - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Oddziału - 10 z całości
   11 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej / 4 Oddziały /
   Generalne Mistrzostwo Polski - 1398,86 pkt.        I miejsce w Oddziale
   Kat. A - 186,25 coef.                I miejsce w Oddziale
   Kat. B - 112,67 coef.                I miejsce w Oddziale
   Kat. C - 199,43 coef.                I miejsce w Oddziale
   Kat. D - 796,82 coef.                I miejsce w Oddziale
   12 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Tradycyjne
     1 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria A
   22 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria C
   14 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria D
   17 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria GMP
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, -   1 Przodownik - Kategoria A
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 43 Przodownik - Kategoria C
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 18 Przodownik - Kategoria D
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 32 Przodownik - Kategoria GMP
  Mistrzostwo Polski GMP -  184 przodownik   1398,86 pkt.
  Mistrzostwo Polski - Kategoria  A - 28 przodownik
  1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3.....konkursy w sekcji i oddziale w sezonie 2012
 Loty młode  Mistrz Sekcji - 40/5
   Mistrz Sekcji - 20/12 / Typowane /
   Mistrz Sekcji - 10 z całości
   II v-ce Mistrz Oddziału - 10 z całości
   6 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej        / 4 Oddziały /
         2011  
 Loty stare  Mistrz Sekcji - 50/7
   Mistrz Sekcji - 20/12   / Typowane /
   Mistrz Sekcji - 10 z całości
   II v-ce Mistrz Sekcji - Gołębie Roczne
   2,3,4,5,6,7 - Lotnik Sekcji
   Mistrz Oddziału - 50/7
   I v-ce Mistrz Oddziału - 20/12   / Typowane /
   I v-ce Mistrz Oddziału - 10 z całości
   5 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej          / 4 Oddziały /
   5 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej  - loty dalekodystansowe
  Mistrzostwo Polski - GMP - 193 Przodownik   1399,61 pkt.
   Kat. A - 676,00 coef.
   Kat. B - 271,37 coef.
   Kat. C - 121,23 coef.
   Kat. M - 302,50 coef.
   30 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Tradycyjne
   17 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria C
   36 Przodownik Okregu Katowice - Kategoria M
   43 Przodownik Okręgu Katowice - Kategoria D
   14 Przodownik Okręgu Katowice - GMP
Loty młode  I v-ce Mistrz Sekcji - 50/7
   II v-ce Mistrz Sekcji - 20/12   / Typowane /
   I v-ce Mistrz Sekcji - 10 z całości
   II v-ce Mistrz Oddziału - 50/7
   II v-ce Mistrz Oddziału - 10 z całości
   6 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej          / 4 Oddziały /
   49 Przodownik Okręgu Katowice - Gołębie Młode
         2010  
  Loty stare  Mistrz Sekcji - 20/12   / Typowane /
   I v-ce Mistrz Sekcji -  Gołębie Roczne
   II v-ce Mistrz Sekcji - 10 z całości
   Kat. B - 158,54  coef. - I miejsce w Oddziale  
   18 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej     / 4 Oddziały /
   89 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Tradycyjne
   Generalne Mistrzostwo Polski - 1365,36 pkt.
  Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, -   3 Przodownik - Kategoria B
 Loty młode     Mistrz Sekcji - 50/7   
   Mistrz Sekcji - 20/12   / Typowane /
   Mistrz Sekcji - 10 z całości
   Najlepszy  Młody Lotnik Sekcji
   Mistrz Oddziału - 50/7
   Mistrz Oddziału - 10 z całości
   II v-ce Mistrz Oddziału - 20/12  / Typowane /
   Młode Lotniki Oddziału - 3,8,10,11,14,16,17,25,34,35,39,40,43,44,45,46....
  1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4......  konkursy w sekcji i oddziale w sezonie 2010
   2 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej 
   I v-ce Mistrz Wystawy Oddziału Pyskowice
          2009 Uwaga ! Rywalizację zakończono po 13 lotach w dniu 12.07.2009 z uwagi na katastrofalny lot w dniu 27.06.2009 z miejscowości Schoningen
  Loty stare  Mistrz Sekcji - 20/12   
   Mistrz Sekcji - 50/7
   I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. A
   Mistrz Sekcji - Kat. B
   Mistrz Oddziału - 20/12
   Mistrz Oddziału - 50/7
   Mistrz Oddziału - Kat. B
   26,29,38,65,66,67,69,75,77,78,94 Lotniki Oddziału
     2  Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej 
   50  Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Tradycyjne
  Loty młode     I v-ce Mistrz  Sekcji
   I v-ce Mistrz  Oddziału
        2008  
  Loty stare  I v-ce Mistrz Sekcji - 20/12   
   I v-ce Mistrz Sekcji - 50/7
   I v-ce Mistrz Sekcji - Kat.A
   I v-ce Mistrz Sekcji - Kat.C
   I v-ce Mistrz Sekcji - Kat.D
   I v-ce Mistrz Sekcji - Kat.M
   Mistrz Sekcji - 5 typowanych przed lotami samców
   Mistrz Sekcji - 7 najlepszych gołębi rocznych
   I v-ce Mistrz Oddziału - 20/12
   I v-ce Mistrz Oddziału - 50/7
   II v-ce Mistrz Oddziału - Kat.A
   II v-ce Mistrz Oddziału - Kat.C
   I v-ce Mistrz Oddziału - Kat.M
   11,14,18,29,35,50,55,61,64,66,74,75,77... Lotnik Oddziału
   2 Przodownik Rejonu Pyskowicko-Toszeckiego
   150 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Tradycyjne
    17 Przodownik Okręgu Katowice - Mistrzostwo Lotów - Papenburg
    57 miejsce - Generalne Mistrzostwo Polski - Region III 
        2007  
   Loty stare   II v-ce Mistrz Sekcji - 20/12
      I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. A
    II v-ce Mistrz Sekcji - Kat. B
    II v-ce Mistrz Sekcji - Kat. C
    II v-ce Mistrz Sekcji - Kat. D
    Mistrz Sekcji - 5 typowanych przed lotami samców
    I v-ce Mistrz Sekcji - 10 najlepszych gołębi po lotach
    2,3 Lotnik Sekcji 
          1 Przodownik Oddziału - 20/12
    II v-ce Mistrz Oddziału - Kat. B 
    4,5,15,19,21,50,54,57,62,70,79,93,94 Lotnik Oddziału 
          4 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej
      135 Przodownik Okręgu Katowice
  Loty młode      I v-ce Mistrz Sekcji - 20/12   
    I v-ce Mistrz Sekcji - 50/7
    I v-ce Mistrz Oddziału - 20/12
    I v-ce Mistrz Oddziału - 50/7
    3,6,8,9,11,13,14,15,16,20,21,25,26,33,36,39,51,67 Mł. Lotnik  Oddziału
    Mistrz Rejonu Ziemii Gliwickiej
        2006  
   Loty stare   Mistrz Sekcji - 20/12
    I v-ce Mistrz Sekcji - 10/10
    Mistrz Sekcji - Kat. A
    I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. C
    I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. D
    Mistrz Sekcji - 10 najlepszych gołębi po lotach
    I v-ce Mistrz Sekcji - 7 najlepszych gołębi rocznych
    II v-ce Mistrz Sekcji - Loty dalekodystansowe
     I v-ce Mistrz Sekcji - 3 najlepsze weterany
    Najlepszy Lotnik Sekcji 
    Najlepszy Weteran-Lotnik Sekcji
    Najlepszy Roczny Lotnik Sekcji
    Najlepszy Typowany przed lotami Lotnik Sekcji
     I v-ce Mistrz Oddziału 20/12
     I v-ce Mistrz Oddziału - Kat. A
     I v-ce Mistrz Oddziału - 10 najlepszych gołębi po lotach
    II v-ce Mistrz Oddziału - Gołębie Roczne 
     8,17,21,23,33,35,36,71,77,79,89  Lotnik Oddziału
    12 Przodownik  Rejonu Ziemii Gliwickiej
    125 Przodownik Okręgu Katowice 
    61 Lotnik Okręgu Katowice
    110 Lotnik Konkursu Redakcji  ,, Hodowca ,,
  Loty młode      2 Przodownik Sekcji
    4 Przodownik Oddziału
        2005  
   Loty stare    I v-ce Mistrz Sekcji - 20/12 
           I v-ce Mistrz Sekcji - 10/10  
     I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. A
     I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. B   
    II v-ce Mistrz Sekcji - Kat. C
     I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. D
     I v-ce Mistrz Sekcji - 10 najlepszych gołębi po lotach
    2,3 Lotnik Sekcji
    II v-ce Mistrz Oddziału - 20/12
    II v-ce Mistrz Oddziału - 10/10
    II v-ce Mistrz Oddziału - Kat. B
    II v-ce Mistrz Oddziału - Kat. C
    II v-ce Mistrz Oddziału - Kat. D
     I v-ce Mistrz Oddziału - 10 najlepszych gołębi po lotach
    3,6,14,19,23,31,37,43,55,69,84,86 Lotnik Oddziału
    2 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej
    70 Przodownik Okręgu Katowice
    19 Przodownik Okręgu Katowice - Kat. C
    Mistrzostwo Polski Region III ,,Śląsk,, - 19 Przodownik - Kategoria C
  Loty młode   4 Przodownik Sekcji 20/12
    10 Przodownik Oddziału 20/12
         2004  
  Loty stare   Mistrz Sekcji 20/12
     I v-ce Mistrz Sekcji 10/10
    Mistrz Sekcji - Kat. A
    II v-ce Mistrz Sekcji - Kat. C
     I v-ce Mistrz Sekcji - Kat. D
    Mistrz Sekcji - 10 najlepszych gołębi po lotach
     I v-ce Mistrz Sekcji - 3 najszybsze gołębie z każdego lotu
    II v-ce Mistrz Sekcji - 3 typowane przed lotami gołębie
     I v-ce Mistrz Sekcji - Gołębie Roczne
    2 Lotnik Sekcji
    Mistrz Oddziału 20/12
    II v-ce Mistrz Oddziału - Kat. C
     I v-ce Mistrz Oddziału - Kat. D
    II v-ce Mistrz Oddziału - 10 najlepszych gołębi po lotach
    6,16,24,25,33,37,49,58,62,80,84,85,87 - Lotnik Oddziału
    Mistrzostwo Wystawy Oddziałowej - 2004
    13 Przodownik Rejonu Ziemii Gliwickiej
    111 Przodownik Okręgu Katowice
  Loty młode     4 Przodownik Sekcji
    10 Przodownik Oddziału

 
  Liczba wejść 122744 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=