Hodowla Gołębi Pocztowych - hod.Kotarski Mariusz+Kamil * Oddział PZHGP 0146 Pyskowice *
  Rozpłód 0-1
 


                          
                          
Samice  rozpłodowe 

                       

       Niebieska - DV-07718-10-17- 
 org. Gerhard Heffels  ( Grondelaers )


                      
    Matka:
  
   
 ,,DV-07718-11-100-,,
 
- sezon 2011 - loty młode - 6/3 konk.  
- sezon 2012 - 6/6 konk. -    
          70 Roczny Lotnik Oddziału
 Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
  Kat.G - 49,29 coef. - Wystawa Rejonowa
- sezon 2013 - 12 konk. - 4886,47 kkm
   Wystawa Okręgu Katowice 2013
           Kat. D - 141,481 coef.
- sezon 2014 - 10 konk. - 4164,56 kkm             
      1°,1°,2°,3°,4°,4°,5°,5°, 7°,7°.........

 ,,DV-0030-14-1124-,,
- sezon 2014 - loty młode - 5/5  konk.    
      4 Młody Lotnik Oddziału
           
Kat. F - 75,94 coef.
- sezon 2015 - 6 konk                           
    36 Roczny Lotnik Oddziału
 2 Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
   2014 - Kat. ,,G,, - 99,93 coef.

- sezon 2016 - 11 konk. - 4241,59 kkm
    Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. B
    
Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. C
      11 AS POLSKI 
    Kat.H - 19,81 coef.
  1°,
1°,1°,1°,1°,1°,2°,2°,2°,2°,3°,3°.....


,,PL-0146-12-1291-,,

- sezon 2012 - loty młode - 5/3 konk.
- sezon 2013 - 6/4 konk. - 2073,19 kkm
- sezon 2014 - 12 konk. - 6088,94 kkm               
          
6 Lotnik Oddziału
        3 x BOCKEL - 730 km        
Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
             2014 -  Wyczyn
  
  2 Lotnik Okręgu KATOWICE
                   Wyczyn           Płowa  -PL-0146-10-4010-
z linii   ( Vandenabeele - Grondelaers )


Córka Czerwonego - DV-030-09-1191 -  
 - sezon 2012 - 12 konk. - 5097,98 kkm       
        30 Lotnik Oddziału
    Wystawa Okręgu Katowice 2012
 4 Nagroda Standard Olimpijski - 92,08 pkt.
   Wystawa Ogólnopolska Sosnowiec 2013
  10 Nagroda Standard Olimpijski - 91,75 pkt.
 - sezon 2013 
     Wystawa Okręgu Katowice 2013
 3 Nagroda Standard Olimpijski - 92,33 pkt.
   Reprezentant Okręgu Katowice na          
Wystawę Ogólnopolską Sosnowiec 2014  
 - sezon 2014 - 10 konk. - 5380,63 kkm        
         
34 Lotnik Oddziału
        3 x BOCKEL - 730 KM       

     Wystawa Okręgu Katowice 2014  
10 Nagroda Standard Olimpijski - 92,00 pkt.

Prawnuczka Niebieskiego - DV-01553-08-2057- ( Vandenabeele - Grondelaers ) 
   ,, Asterix ,,- Olympiavogel - 1°,1°,1°,1°,1°,1°,2°,2°,5° 
 ,, Tornado ,, ,, Ass ,, ,, King ,, ,, Schleppi ,,             

Córka Nakrapiana - PL-0146-07- 100 -   
- sezon 2007 - loty młode 5/5 konk.                      
       
13 Młody Lotnik Oddziału
Prawnuczka Nakrapianego ,, Mazanego ,, - PL-0146-00-1419-
Prawnuczka Czerwonego - PL-0146-02-1061-          
Najlepszy Lotnik w Historii Gołębnika
-sezon 2004 - 11 konk. - 4737,83 kkm                         
-sezon 2005 - 11 konk. - 4581,68 kkm
-sezon 2006 - 14 konk. - 5338,36 kkm
-sezon 2007 - 11 konk. - 3988,13 kkm
-sezon 2008 - 12 konk. - 4439,08 kkm       


    
                     
     
    Matka:

 ,,PL-0146-12-1278-,,
- sezon 2012 -  loty młode - 5/4 konk.          
- sezon 2014 - 10 konk. - 3782,11 kkm
 
,,PL-0146-12-1277-,,
- sezon 2012 - loty młode - 5/5 konk.
- sezon 2014 - 9 konk. - 3304,81 kkm 

 ,,DV-0030-18-501-,,
- sezon 2018 - 5/4 konk. 
 28 Młody Lotnik Oddziału  

 ,,DV-0030-18-502-,,
- sezon 2018 - 5/3 konk. 
  
        
  

         Niebieska pstra  -PL-0275-11-3678-  
Org. Karol Kubicki linia
F.Vervoort ,, Fieneke 5000 ,,


                     
    Matka :
 
  ,,PL-0146-14-401-,,
- sezon 2014 - 5/5 konk. 
Najlepszy Lotnik Oddziału
    Kat. F - 31,93 coef. 

             
,,PL-0146-15- 2 -,,
- sezon 2015 - 5/4 konk. 
   46 Lotnik Oddziału
6 Lotnik Grupy Lotowej
   Pyskowice-Toszek
    Kat. F - 20,81 coef. 

          2°,3°,7°,10°......


,,PL-0146-16-5502 -,,
- sezon 2016 - 5/4 konk. 
   33 Lotnik Oddziału

             2°,3°,6°,......
 

,,PL-0146-18-1099 -,,
- sezon 2018 - 5/3 konk. 


                     
 Niebieska  -PL-OL-11-200536-
z linii Vandenabeele x Randags Laurent & Frans
 Córka Niebieskiego -DV-01619-09-326-
 Półsiostra Niebieskiego -PL-0146-12-1241-
- sezon 2013 - 11 konk. - 4539,89 kkm.    
         2
 Roczny Lotnik Oddziału
             Kat. G - 77,20 coef.                         
          1 Roczny Lotnik Sekcji
- sezon 2014 - 12 konk. - 5727,63 kkm        
            14 Lotnik Oddziału

          3 x BOCKEL - 730 KM        
Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
           2014 - Wyczyn za 2 lata. 
    Wystawa Okręgu Katowice 2014
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.
- sezon 2015 - 11 konk. - 5096,01 kkm             
        15 Lotnik Oddziału
    Wystawa Okręgu Katowice 2015
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.

Córka Niebieskiej -BELG-05-5076869-                         

   Matka:
      
,,PL-0146-12-5026-,,
- sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm    
      
5 Roczny Lotnik Oddziału
        3  Roczny Lotnik Sekcji

Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
              Kat. G - 32,64 coef.  
     Wystawa Okręgu Katowice 2013
 5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.
- sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm   
            
42  Lotnik Oddziału
   Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
              2014 - Kat. ,,A,,

     Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef
    Wystawa Okręgu Katowice 2015
   6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D  

 ,,DV-0030-18-509-,,
- sezon 2018 - 5/4 konk. 
  
113 Lotnik Oddziału


 ,,DV-0030-18-510-,,
- sezon 2018 - 5/4 konk. 
   25 Lotnik Oddziału
  5 Lotnik Oddz. Kat. F

         
  3°,3°....

            Niebieska pstra  -PL-0146-13-709-   
 ( Engels-Vandenabeele ) Bijter 6x1 konkurs-Peggy / Moritz

Córka Niebieskiego -DV-0030-07-609- 
- sezon 2007 - loty młode - 3/2 konk.                          
 
- sezon 2008 - Roczny - 6/6 konk. -1851,67 kkm
- sezon 2009 -  9 konk. - 3035,04 kkm
- sezon 2010 - 10 konk. - 4226,70 kkm
5 Lotnik Okr. Katowice 2010 - Kat. B - 773,89 pkt SW
- sezon 2011 - 12 konk. - 5152,08 kkm            
             16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 13 konk. - 5236,79 kkm            
             22 Lotnik Oddziału
- sezon 2013 - 11 konk. - 4690,94 kkm 

Córka Niebieskiej pstrej -PL-OL-11-200542- 
- sezon 2011- loty młode - 6/5 konk.
          93 Młody lotnik Oddziału

Wnuczka Nakrapianego pst -DV0030-10-1567-
- sezon 2010 - loty młode - 5/5 konk.         
       
8 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 12 konk. - 4967,38 kkm    
40 Lotnik Oddziału   Kat.B - 39,72 coef.
- sezon 2013 - 13 konk. - 5312,05 kkm     


                           

    Matka :

  ,,PL-0146-18-1095-,,
- sezon 2018 - 5/4 konk. 
  29 Lotnik Oddziału
        

 

                      Nakrapiana  -PL-0146-13-802- 
       z linii Janssen x Stellermann x Taveirne-Rigole


Córka Nakrapianego -BELG 11-6273178-  Janssen
Córka Niebieskiej pstrej -PL-0146-12-1315-
- sezon 2012 - loty młode - 5/5 konk.
    21 Młody Lotnik Oddziału
Wnuczka Nakrapianego pst -DV0030-10-1567-
- sezon 2010 - loty młode - 5/5 konk.         
       
8 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 12 konk. - 4967,38 kkm    
40 Lotnik Oddziału   Kat.B - 39,72 coef.
- sezon 2013 - 13 konk. - 5312,05 kkm     

 
                         

 Matka :

  ,,PL-0146-18-997-,,
- sezon 2018 - 5/3 konk. 


                 Niebieska    -PL-0146-15-2-
z linii Vandenabeele x F.Vervoort ,, Fieneke 5000 ,,Córka Niebieskiego -DV-04672-13-187-
Córka Niebieskiej pstrej -PL-0275-11-3768-

- sezon 2015 - loty młode 5/4 konk.   
           46 Lotnik Oddziału
       6 Lotnik Grupy Lotowej
          Pyskowice-Toszek
          Kat. F - 20,81 coef. 
 
                    2°,3°,7°,10°......

                                       46 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2015
                             6 LOTNIK GRUPY LOTOWEJ PYSKOWICE-TOSZEK                                             


                          

   Matka:

,,PL-0146-18-999-,,
- sezon 2018 - 5/4 konk. 
  34 Lotnik Oddziału
         
2°,2°....


                    Niebieska  -PL-0146-16-5458-
z linii Randags Laurent & Frans x 
Heffels  ( Grondelaers ) 


Córka Niebieskiej B-04-5136217-    Org. Randags Laurent & Frans
Wnuczka B-97-5217066-  Het Diep
Prawnuczka B-89-6123067- grote verscheuren  vloog 51 prijzen snelheid
Prawnuczka B-92-5103832- Kweekmoedertje
Wnuczka  Niebieskiej -DV-07718-10-17-                           
   Matka:

  ,,PL-0146-18-1079-,,
- sezon 2018 - loty młode - 5/3 konk.     
   
221 Młody Lotnik Oddziału


                              Niebieska  -PL-0160-16-4886-
                    
  z linii  Janssen / Heffels


Córka Niebieskiego -PL-0146-12-1241-
- sezon 2013 - 11 konk. - 4539,89 kkm.    
         2
 Roczny Lotnik Oddziału
             Kat. G - 77,20 coef.                         
          1 Roczny Lotnik Sekcji
- sezon 2014 - 12 konk. - 5727,63 kkm        
            14 Lotnik Oddziału

          3 x BOCKEL - 730 KM        
Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
           2014 - Wyczyn za 2 lata. 
    Wystawa Okręgu Katowice 2014
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.
- sezon 2015 - 11 konk. - 5096,01 kkm             
        15 Lotnik Oddziału
    Wystawa Okręgu Katowice 2015
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.

Wnuczka Nakrapianej - PL-0146-07-4496 -  z linii Janssen 
 - sezon 2007 - loty młode 5/5 konk.      
        21 Młody Lotnik Oddziału


Córka Płowej -PL-0146-10-4010-

Wnuczka Czerwonego - DV-030-09-1191 -  
 - sezon 2012 - 12 konk. - 5097,98 kkm        30 Lotnik Oddziału
                        Wystawa Okręgu Katowice 2012 
           4 Nagroda Standard Olimpijski - 92,08 pkt.
           Wystawa Ogólnopolska Sosnowiec 2013
           10 Nagroda Standard Olimpijski - 91,75 pkt.
 - sezon 2013 
                  Wystawa Okręgu Katowice 2013
            3 Nagroda Standard Olimpijski - 92,33 pkt.
                 Reprezentant Okręgu Katowice na          
            Wystawę Ogólnopolską Sosnowiec 2014  
 - sezon 2014 - 10 konk. - 5380,63 kkm         
34 Lotnik Oddziału
                          3 x BOCKEL - 730 KM
       

                Wystawa Okręgu Katowice 2014  
       10 Nagroda Standard Olimpijski - 92,00 pkt.

Prawnuczka Niebieskiego - DV-01553-08-2057- ( Vandenabeele - Grondelaers ) 
   ,, Asterix ,,- Olympiavogel - 1°,1°,1°,1°,1°,1°,2°,2°,5° 
 ,, Tornado ,, ,, Ass ,, ,, King ,, ,, Schleppi ,,                                
                               

   Matka:

  ,,DV-0030-18-505-,,
- sezon 2018 - loty młode - 5/4 konk.     
   
 39 Młody Lotnik Oddziału

3 Lotnik Oddziału - KAT. F - 34,12 coef.
         4°, 4°...
 

  ,,PL-0146-17-687-,,
- sezon 2017 - loty młode - 5/3 konk.     
  
158 Młody Lotnik Oddziału

         7°...


              Niebieska pstra  -PL-0146-17-606-   
 ( Engels-Vandenabeele ) Bijter 6x1 konkurs-Peggy / Heffels


Córka Niebieskiego -PL-0146-12-5026-
    17 AS POLSKI 2014 - Kat.A

- sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm    
      5 Roczny Lotnik Oddziału
        3  Roczny Lotnik Sekcji

Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
            Kat. G - 32,64 coef.  
      Wystawa Okręgu Katowice 2013
5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.
- sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm    
            42  Lotnik Oddziału

 Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                  2014 - Kat. ,,A,,

     Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef
       Wystawa Okręgu Katowice 2015
      6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D  
Córka Niebieskiej pstrej -PL-0146-13-731-
Wnuczka -DV-01592-05-746-

                          


 
             
 Niebieska -PL-0146-17-617-  
       z linii 
( Vervoord ,, De Wondere Flor,, 


Córka Nakrapianego   -BELG-07-5100786-    
Córka Niebieskiej  -DV-07718-10-17-  

Pełna siostra Niebieskiego - DV-0030-14-1124- 
- sezon 2014 - loty młode - 5/5  konk.    
         4 Młody Lotnik Oddziału
                Kat. F - 75,94 coef.

- sezon 2015 - 6 konk                           
             36 Roczny Lotnik Oddziału
         2 Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
            2014 - Kat. ,,G,, - 99,93 coef.

- sezon 2016 - 11 konk. - 4241,59 kkm
        Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. B
        Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. C

              11 AS POLSKI - Kat.H

  


                          

    Matka :


  ,,PL-0146-18-1083-,,
- sezon 2018 - 5/3 konk. 
  163 Lotnik Oddziału                    Niebieska  -PL-0146-17-701- 
 ( Engels-Vandenabeele ) Bijter 6x1 konkurs-Peggy / HeffelsCórka Niebieskiego -PL-0146-12-5026-
    17 AS POLSKI 2014 - Kat.A

- sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm    
      5 Roczny Lotnik Oddziału
        3  Roczny Lotnik Sekcji

Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
            Kat. G - 32,64 coef.  
      Wystawa Okręgu Katowice 2013
5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.
- sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm    
            42  Lotnik Oddziału

 Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                  2014 - Kat. ,,A,,

     Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef
       Wystawa Okręgu Katowice 2015
      6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D  
Córka Niebieskiej  -PL-0146-13-5453- ( A. Kaca )

                           
                         

 
 
 
 
 
               Niebieska pstra  -PL-0146-17-717-   
 ( Engels-Vandenabeele ) Bijter 6x1 konkurs-Peggy / Heffels


Córka Niebieskiego -PL-0146-12-5026-
   
17 AS POLSKI 2014 - Kat.A

- sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm    
      5 Roczny Lotnik Oddziału
        3  Roczny Lotnik Sekcji

Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
            Kat. G - 32,64 coef.  
      Wystawa Okręgu Katowice 2013
5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.
- sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm    
            42  Lotnik Oddziału

 Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                  2014 - Kat. ,,A,,

     Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef
       Wystawa Okręgu Katowice 2015
      6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D  
Córka Niebieskiej pstrej -PL-0146-13-731-
Wnuczka -DV-01592-05-746-

                              
                               
Matka :

  ,,PL-0146-18-990-,,
- sezon 2018 - 5/4 konk. 
  108 Lotnik Oddziału

                                Niebieska  -PL-0146-17-774-
        
z linii Gerhard Heffels (Janssen/Grondelaers)

Córka Niebieskiego -DV-07718-10-15-
        Super rozpłodowca 

Córka Niebieskiej -PL-OL-11-200536-
Półsiostra Niebieskiego -PL-0146-12-5026-

     17 AS POLSKI 2014 - Kat.A
- sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm    
      5 Roczny Lotnik Oddziału
        3  Roczny Lotnik Sekcji

Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
            Kat. G - 32,64 coef.  
      Wystawa Okręgu Katowice 2013
5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.
- sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm    
            42  Lotnik Oddziału

 Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                  2014 - Kat. ,,A,,

     Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef
       Wystawa Okręgu Katowice 2015
      6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D 

                                
                                


                             Niebieska  -PL-0146-17-797-
        
z linii Gerhard Heffels (Janssen/Grondelaers)

Córka Niebieskiego -DV-07718-10-15-
        Super rozpłodowca 

Córka Nakrapianej -PL-0146-13-7399-  ( A.Kaca )

                                    
                                   


                    Nakrapiana  -PL-0146-17-800-   
          z linii 
( Vervoord ,, De Wondere Flor,, 

Córka Nakrapianego   -BELG-07-5100786-    
Córka Niebieskiej  -DV-07718-10-17-  

Pełna siostra Niebieskiego - DV-0030-14-1124- 
- sezon 2014 - loty młode - 5/5  konk.    
         4 Młody Lotnik Oddziału
                Kat. F - 75,94 coef.

- sezon 2015 - 6 konk                           
             36 Roczny Lotnik Oddziału
         2 Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
            2014 - Kat. ,,G,, - 99,93 coef.

- sezon 2016 - 11 konk. - 4241,59 kkm
        Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. B
        Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. C

            
  11 AS POLSKI - Kat.H

                               


                                Niebieska  -PL-0146-17-2494-
        
z linii Gerhard Heffels (Janssen/Grondelaers) 

Wnuczka Niebieskiego -DV-07718-10-15-
        Super rozpłodowca
 


                                 
                                 

 

             Niebieska  -PL-0146-17-6209-   
         z linii ,, 431 Back Vandenabeele ,, 


 
Córka Niebieskiego -PL-0146-12-1333-
- sezon 2014 - 13 konk. - 6202,93 kkm   
                  4 Lotnik Oddziału
               3 x BOCKEL - 730 KM  
- sezon 2015 -   9 konk. - 3520,06 kkm

Prawnuczka Niebieskiego -DV-0156-08-431-
- sezon 2011 - 12 konk. - 4907,64 kkm         
                   16 Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 12 konk. - 4660,98 kkm             
               55 Lotnik Oddziału 
  Kat.A-34,09 coef.      Kat.B-26,16 coef.


                               
                               

                     
            Niebieska pstra  -PL-0146-18-1002- 
z linii ,, 431 Back ,, x  linia ,,Guyliana,, Vandenabeele (Oleksiak)Córka Niebieskiego -PL-0146-14-414-
 - sezon 2014 - loty młode - 5/4  konk.     
            96 Młody Lotnik Oddziału
                Kat. F - 132,09 coef.

Wnuczka Niebieskiego DV-0030-10-1583-  
- sezon 2010 - loty młode - 5/5 konk.   
          3 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2012 - 12 konk. - 5211,86 kkm        
             24 Lotnik Oddziału
        Kat.A - 33,13 coef.     Kat.B - 44,91 coef.
         Kat.C - 52,55 coef.    Kat.H - 77,58 coef.
             Wystawa Okręgu Katowice 2012 
     2 Nagroda Standard Klasa Wyczyn - 91,75 pkt.
- sezon 2013 - 12 konk. - 4928,81 kkm      

        Kat.A - 69,43 coef.    Kat.B - 20,41 coef.
        Kat.C -   4,43 coef.    Kat.H - 47,00 coef.
            Wystawa Okręgu Katowice 2013
     4 Lotnik Okręgu Katowice - Kat.D 56,187 coef.
           rezerwa na wystawę ogólnopolską 
                        Sosnowiec 2014

 Córka Niebieskiej -PL-0167-14-48-  /OLEKSI/
  
                      
- sezon 2018 - loty młode - 5/4 konk.  
         KAT. F - 59,49 coef.

           
                                      30 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018
                            WYSTAWA REJONU ZIEMII  TARNOGÓRSKO-TOSZECKIEJ
                                                  1 NAGRODA STANDARD - KLASA F

                                  

                Nakrapiana -PL-0146-18-1018- 
z linii 
,, 431 Back Vandenabeele x  
Janssen / Heffels

Córka Niebieskiego -PL-0146-17-687-
Wnuczka Niebieskiego -PL-0146-14-414-

- sezon 2014 - loty młode - 5/4  konk.   
 
        96 Młody Lotnik Oddziału
            Kat. F - 132,09 coef.

Prawnuczka Niebieskiego -PL-0146-12-1241-
- sezon 2013 - 11 konk. - 4539,89 kkm.    
         2
 Roczny Lotnik Oddziału
             Kat. G - 77,20 coef.                         
          1 Roczny Lotnik Sekcji
- sezon 2014 - 12 konk. - 5727,63 kkm        
            14 Lotnik Oddziału

          3 x BOCKEL - 730 KM        
Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
           2014 - Wyczyn za 2 lata. 
    Wystawa Okręgu Katowice 2014
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.
- sezon 2015 - 11 konk. - 5096,01 kkm             
        15 Lotnik Oddziału
    Wystawa Okręgu Katowice 2015
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.
Córka Nakrapianej -PL-0146-17-666-

 Prawnuczka Niebieskiej -DV-0718-10-17-  

        
 

- sezon 2018 - loty młode - 5/5 konk.  
         KAT. F - 165,51 coef.

              
                              4 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018
                                 2 MŁODY LOTNIK SEKCJI 2018

                               


         Czerwona nakrapiana -PL-0146-18-1047- 
z linii ,, 431 Back ,, x  linia ,,Asterixa,,- Olimpiavogel


Wnuczka Niebieskiego -PL-0146-12-1333-
- sezon 2014 - 13 konk. - 6202,93 kkm    
           
4 Lotnik Oddziału
       3 x BOCKEL - 730 KM
  
- sezon 2015 -   9 konk. - 3520,06 kkm
          2
°2°,3°,5°,6°,7°,8°,8°,10°...

Wnuczka Płowej -PL-0146-10-4010-- sezon 2018 - loty młode - 5/3 konk.  
 

                                


            Nakrapiana  -PL-0146-18-1055- 
           z linii Janssen/Grondelaers


Wnuczka Niebieskiego -DV-07718-10-15-
               Super rozpłodowca
Wnuczka Nakrapianego -PL-0146-12-1304-
        8 AS POLSKI - Kat. A
- sezon 2012 - loty młode - 5/4 konk.     
   91 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2014 - 11 konk. - 4263,35 kkm            

- sezon 2015 - 12 konk. - 5367,37 kkm    
         4 Lotnik Oddziału

       Wystawa Okręgu Katowice 2015
 Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A
  

     
 1°,1°,2°,2°,2°,3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°........


- sezon 2018 - loty młode - 5/5 konk.  
         KAT. F - 78,29 coef.

              4°,4°,5°,6°......

                                                          7 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018
                                

        Czerwona nakrapiana -PL-0146-18-1083- 
z linii 
Janssen/Grondelaers x linia
,,Asterix,,- Olimpiavogel


Wnuczka Nakrapianego -PL-0146-12-1304-
- sezon 2012 - loty młode - 5/4 konk.     
  
91 Młody Lotnik Oddziału
- sezon 2014 - 11 konk. - 4263,35 kkm            

- sezon 2015 - 12 konk. - 5367,37 kkm    
         4 Lotnik Oddziału

       Wystawa Okręgu Katowice 2015
 Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A
  

         
  8 AS POLSKI - Kat. A
     1°,1°,2°,2°,2°,3°,4°,4°,5°,5°,5°,5°........


Wnuczka Płowej -PL-0146-10-4010-

Córka  Nakrapianej-PL-0146-17-617-
  pełnej siostry -DV-0030-14-1124-

- sezon 2014 - loty młode - 5/5  konk.     
     4 Młody Lotnik Oddziału
         Kat. F - 75,94 coef.
- sezon 2015 - 6 konk                            
    
36 Roczny Lotnik Oddziału
    2 Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
      2014 - Kat. ,,G,, - 99,93 coef.

- sezon 2016 - 11 konk. - 4241,59 kkm
  Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. B
  
Najlepszy Lotnik Oddziału Kat. C
                   
  11 AS POLSKI - Kat.H - 19,81 coef


Wnuczka Niebieskiej -DV-07718-10-17-


- sezon 2018 - loty młode - 5/3 konk.  
          

                                                                   163 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018
                       


                   Nakrapiana  -PL-0146-18-4807-
        
z linii Gerhard Heffels (Janssen/Grondelaers)Córka Niebieskiego  - DV-07718-10-15-  Janssen / Grondelaers  
Córka Nakrapianej PL-0146-17-648-
Prawnuczka Niebieskiego -PL-0146-12-1241-
- sezon 2013 - 11 konk. - 4539,89 kkm.    
         2
 Roczny Lotnik Oddziału
             Kat. G - 77,20 coef.                         
          1 Roczny Lotnik Sekcji
- sezon 2014 - 12 konk. - 5727,63 kkm        
            14 Lotnik Oddziału

          3 x BOCKEL - 730 KM        
Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
           2014 - Wyczyn za 2 lata. 
    Wystawa Okręgu Katowice 2014
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.
- sezon 2015 - 11 konk. - 5096,01 kkm             
        15 Lotnik Oddziału
    Wystawa Okręgu Katowice 2015
 2 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. WYCZYN za 2 lata.


- sezon 2018 - loty młode - 5/3 konk.  
        .
  
                                          
  172 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018  
      Płowa  -DV-0030-18-503 -
z linii   ( Vandenabeele - Grondelaers ) 

Wnuczka Czerwonego - DV-030-09-1191 -  
 - sezon 2012 - 12 konk. - 5097,98 kkm        
                 
30 Lotnik Oddziału
         
Wystawa Okręgu Katowice 2012 
    4 Nagroda Standard Olimpijski - 92,08 pkt.
     
Wystawa Ogólnopolska Sosnowiec 2013
   10 Nagroda Standard Olimpijski - 91,75 pkt.
 - sezon 2013 
           Wystawa Okręgu Katowice 2013
       3 Nagroda Standard Olimpijski - 92,33 pkt.
         Reprezentant Okręgu Katowice na          
   Wystawę Ogólnopolską Sosnowiec 2014  
 - sezon 2014 - 10 konk. - 5380,63 kkm         
             
34 Lotnik Oddziału
             3 x BOCKEL - 730 KM
       

      Wystawa Okręgu Katowice 2014  
  10 Nagroda Standard Olimpijski - 92,00 pkt.

Prawnuczka Niebieskiego - DV-01553-08-2057-    
         ( Vandenabeele - Grondelaers ) 
   ,, Asterix ,,- Olympiavogel - 1°,1°,1°,1°,1°,1°,2°,2°,5° 
 
,, Tornado ,, ,, Ass ,, ,, King ,, ,, Schleppi ,,
                         
- sezon 2018 - loty młode - 5/5konk.  
         KAT. F - 147,35 coef.
 / brat z gniazda DV-0030-18-504-
  1 Lotnik Oddziału KAT. F - 6,41 coef. /    

          
                                6 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018
                                               4
 MŁODY LOTNIK SEKCJI                              

                   

             Niebieska  -DV-0030-18-509- 
z linii Vandenabeele x Randags Laurent & Frans 


Córka Niebieskiego pstrego -PL-0146-13-788-
- sezon 2015 -  10 k./3905,58 kkm
- sezon 2016 -  11 k./4589,25 kkm

            3°,4°,5°,6°,7°....

Córka Niebieskiej -PL-OL-11-200536-
Półsiostra Niebieskiego -PL-0146-12-5026-

     17 AS POLSKI 2014 - Kat.A
- sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm    
      5 Roczny Lotnik Oddziału
        3  Roczny Lotnik Sekcji

Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
            Kat. G - 32,64 coef.  
      Wystawa Okręgu Katowice 2013
5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.
- sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm    
            42  Lotnik Oddziału

 Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                  2014 - Kat. ,,A,,

     Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef
       Wystawa Okręgu Katowice 2015
      6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D 


- sezon 2018 - loty młode - 5/4 konk.  
         Kat. F - 143,29 coef.
          

                          113 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018

                         

               Niebieska  -DV-0030-18-510- 
z linii Vandenabeele x Randags Laurent & Frans 


Córka Niebieskiego pstrego -PL-0146-13-788-
- sezon 2015 -  10 k./3905,58 kkm
- sezon 2016 -  11 k./4589,25 kkm

            3°,4°,5°,6°,7°....

Córka Niebieskiej -PL-OL-11-200536-
Półsiostra Niebieskiego -PL-0146-12-5026-

     17 AS POLSKI 2014 - Kat.A
- sezon 2013 - 10 konk. - 3808,36 kkm    
      5 Roczny Lotnik Oddziału
        3  Roczny Lotnik Sekcji

Najlepszy Lotnik Rejonu ,, Ziemii Gliwickiej ,,
            Kat. G - 32,64 coef.  
      Wystawa Okręgu Katowice 2013
5 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. G - 32,641 coef.
- sezon 2014 - 12 konk. - 4931,05 kkm    
            42  Lotnik Oddziału

 Najlepszy Lotnik Rejonu Ziemi Gliwickiej
                  2014 - Kat. ,,A,,

     Wystawa Okręgu Katowice 2014
Najlepszy Lotnik Okręgu Katowice - Kat. A - 73,40 coef
       Wystawa Okręgu Katowice 2015
      6 Lotnik Okręgu Katowice - Kat. D 


- sezon 2018 - loty młode - 5/4 konk.  
5 Lotnik Oddziału - Kat. F - 58,61coef.

 3°/1453 -  Głogów
 3°/  953 -  Głogów
          

                              25 MŁODY LOTNIK ODDZIAŁU 2018
                                     3 Nagroda z Lotu Głogów

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


 
  Liczba wejść 122744 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=